Categories
new สุขภาพ

ข้อแนะนำก่อนการ ตรวจสุขภาพ ประจำปี

ข้อแนะนำก่อนการ ตรวจสุขภาพ ประจำปี การตรวจสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่จะบอกให้เราได้รู้ว่าร่างกายของเรานั้นขณะนี้มีสภาพเป็นอย่างไร คนส่วนมากไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการตรวจสุขภาพมากนักและมีนิสัยที่จะไปพบแพทย์ก็เมื่อยามที่ตนรู้สึกมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกาย ในบางครั้งการแสดงอาการของโรคก็หนักสำหรับการเยียวยารักษาไปแล้ว ดังนั้นการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะบ่งบอกให้เราได้รับรู้ถึงสภาพที่แท้จริงของร่างกาย

Categories
สุขภาพ

ปัจจัยที่ควรนำมาพิจารณาเลือกซื้อประกันสุขภาพ

ปัจจัยที่ควรนำมาพิจารณาเลือกซื้อประกันสุขภาพ การไม่เป็นโรคเป็นลาภอันประเสริฐ แต่ความเป็นจริงของชีวิตทุกคนคงเคยเผชิญเหตุการณ์การเจ็บป่วยของตนเองและคนรอบข้าง ซึ่งเมื่อเข้าทำการรักษาตัวในโรงพยาบาล มักจะเจอคำถามว่า “มีประกันหรือเปล่า” “ใช้สิทธิการรักษาพยาบาลอะไรบ้าง”